ABBBartyściwystawywarsztatyo nasforumbibliotekakontaktenglish

„Eat Your Mother” - Małgorzata ET BER Warlikowska
Kurator: Anita Bialic
15.09.11 - 20.01.12
BB Wrocław, ul. Jatki 3-6

ET BER: W projekcie „Eat Your Mother” dotykam drażliwych tematów dotyczących matki 
i macierzyństwa, uzależnień w rodzinie, nacisków społecznych wobec matki i dziecka.  
Poruszam także problem zniewolenia matki wobec dziecka i dziecka wobec matki.


Anita Bialic: Dlaczego właśnie te tematy tak Cię zajmują? Dlaczego tak negatywnie je interpretujesz?...  Wypowiadasz się krytycznie wobec problemów, które Ciebie nie dotyczą! Zniewolenie matki wobec dziecka i dziecka wobec matki znasz jedynie z opowieści i nielicznych obserwacji - nie byłaś, nie jesteś i nie chcesz być matką! Co jednak nie przeszkadza Ci tworzyć apokaliptycznej wizji wzajemnych relacji matki i dziecka…  Czy przyczyna Twoich interpretacji tkwi w traumatycznych przeżyciach z dzieciństwa?  A może to tylko literatura stworzona na potrzeby sztuki?...

ET BER: W tym przypadku nie muszę dużo mówić - ludzie sami się otwierają na ten temat… 
choćby Ty tym listem. Rozmawiając z przyjaciółmi i znajomymi o tym projekcie poruszałam 
ich i wysłuchałam wielu odrębnych historii. Historii ludzi dotyczących relacji wokół tematu matka… Można go interpretować na wiele sposobów - połowy bym sobie nawet nie wyobraziła… Poza tym się zagalopowałaś - żeby zaobserwować sytuację zniewolenia matka/dziecko i dziecko/matka 
nie muszę rodzić. Aby wiedzieć, że nie chcę mieć dzieci, nie muszę ich mieć... Czasami więcej 
się dostrzega patrząc z boku i nie będąc emocjonalnie zaangażowanym w macierzyństwo… Zresztą wszyscy tkwimy w tym temacie chociażby przez fakt samego narodzenia się…  


Małgorzata ET BER Warlikowska
Dyplom na Wydziale Grafiki ASP we Wrocławiu, 1997 r., poszerzony o aneks z ceramiki.
Od 1997 r. pracownik dydaktyczno-naukowy w Pracowni Grafiki Warsztatowej tej uczelni,  
od 2006 na stanowisku adiunkta.
Stypendium Naukowe w Akron, Ohio, USA, 2000. Nominowana do Paszportu "Polityki" 
w dziedzinie Plastyka, 2003, 2004. Wyróżnienie w konkursie graficznym im. Józefa Gielniaka, Jelenia Góra, 2000. Wyróżnienie w konkursie o nagrodę im. Daniela Chodowieckiego, Sopot, 2002. Wyróżnienie w konkursie "Grafika i Rysunek", Wrocław, 2002. I nagroda: Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Kraków, 2003. Wyróżnienie honorowe za wystawy "Autodeimaginacja" i "Notatnik mentalny" przyznane przez ZPAP, Wrocław, 2003. Nagrody Rektora ASP we Wrocławiu  
za działalność artystyczną w roku 2004 i 2008.
Udział w ponad 50 wystawach indywidualnych i w 100 wystawach zbiorowych w Polsce  
i zagranicą.