ABBBartyściwystawywarsztatyo nasforumbibliotekakontaktenglish

„Dogs are guilty! " z cyklu „United Animals" - Elżbieta Janczak-Wałaszek, Krzysztof Wałaszek
27.06.09 - 20.07.09, wernisaż: 27.06., sobota, godz. 19:00
BB Kraków, ul. Garbarska 24


Wystawa „Wszystkiemu winne są psy! ” to tylko pretekst do opisania ludzkich postaw
i skomentowania relacji pomiędzy obywatelem a władzą świecką czy duchową. To próba
opisania naszej rzeczywistości w sposób metaforyczny, do której zostały „użyte” PSY.
Można co prawda mieć wątpliwości, czy pies jest odpowiednią przenośnią. Może świnia,
z którą dzielimy aż 95 procent genów, byłaby lepszą personifikacją ludzkich zachowań.  
                                                                                                                                            Krzysztof Wałaszek

 

Wierny jak pies, głodny jak pies, zbity pies, pies na baby... Pies jest ciągle obecną w języku metaforą człowieka. Nazywamy psy „najlepszymi przyjaciółmi”, mówimy, że upodabniamy się
do swoich psów…

Elżbieta Janczak-Wałaszek od lat rzeźbi psy. Swoje i znajomych, do których trafiły z ulicy
lub przytulisk. Najcześciej kundle, z ich własną, często dramatyczną historią. Ale też rasowe, stworzone przez człowieka.

Elżbieta Janczak-Wałaszek i Krzysztof Wałaszek traktują sylwetkę psa jako metaforę ludzkiego bytu. Pokazują zjednoczony w grupy świat ludzki, świat relacji społecznych.

Swoje komentarze Krzysztof Wałaszek dołącza na tablicach i kasetonach. Tworzy komiks,
którego bohater, pies, aktywnie uczestniczy w prowadzonej wokół niego „grze".

- Wszystkiemu winne są psy! - twierdzi zdecydowanie Wałaszek. Jeśli nie ja, nie ty, nie on, to kto?! Czemu nie pies?!  
                                  Magda Pola


Elżbieta Janczak-Wałaszek
Dyplom na Wydziale Ceramiki i Szkła PWSSP (obecnie ASP) we Wrocławiu, 1989.
Zajmuje się projektowaniem ceramiki, instalacją i rzeźbą.

Krzysztof Wałaszek
Dyplom na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby PWSSP (obecnie ASP) we Wrocławiu, 1989. Wykładowca na Wydziale Malarstwa i Rzeźby tej uczelni - prowadzi zajęcia z rysunku.
Posługuje się różnymi technikami plastycznymi. W jego pracach ważną rolę odgrywa tekst.
Podejmuje w nich tematykę współczesnej komercjalizacji życia społecznego oraz spłycenia
czy wyczerpania takich pojęć jak wiara, patriotyzm, rodzina.

OPINIE:

 << powrót
wernisaż