ABBBartyściwystawywarsztatyo nasforumbibliotekakontaktenglish
Ilustracje Patrycji Łukomskiej są kolażami przypominającymi montaż nowoczesnego
filmu. Łącząc starodawne ryciny ze współczesnymi obrazami generowanymi
komputerowo, autorka skleja niejako nieprzystające do siebie światy.
Widz zna pewne przedmioty, jednak widzi je w nowych, zaskakujących zestawieniach.

W niektórych ilustracjach Łukomska sięga do tradycji malarstwa, dokładając, odejmując, przeinaczając znane nam obrazy. Bawi się formą, motywem, konwencją. Pełno tu nawiązań i cytatów, zlepianych ze sobą w nowy twór, nie przypominający niczego, co dotychczas widzieliśmy.