ABBBartyściwystawywarsztatyo nasforumbibliotekakontaktenglish
Paweł Jarodzki
Dyplom na Wydziale Malarstwa, Grafili i Rzeźby PWSSP we Wrocławiu, 1984 r. Urodził się, wykształcił i mieszka we Wrocławiu. Na początku lat 80-tych współtworzył legendarną grupę LuXuS. We Wrocławiu również jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w miejscowej Akademii Sztuk Pięknych. Prowadzi aktywną działalność artystyczną występując i wystawiając dosyć często, Pomimo rozległych zainteresowań, od najgłębszego dzieciństwa po dzisiaj z niesłabnącym entuzjazmem zajmuje się przede wszystkim patrzeniem.
Nie obserwowaniem, podglądaniem, wypatrywaniem itp., to znaczy różnych czynności, do których angażuje się umysł analityczny, krytyczny itp. Chodzi o patrzenie, po prostu, patrzenie.
Praca na "JAJO - JO" - komiks.