ABBBartyściwystawywarsztatyo nasforumbibliotekakontaktenglish

Magda Pińczyńska - siedziska - tektura + filc

Magda Pińczyńska   
Dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 2003.
Tytuł doktora sztuk plastycznych na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych  
we Wrocławiu, 2008.
0d 2008 roku pracownik dydaktyczny na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie; obecnie prowadzi Pracownię Projektowania Mebli i Elementów Wyposażenia Wnętrz. Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2009 -2012.
Zajmuje się projektowaniem multidyscyplinarnie - począwszy od architektury wnętrz, 
przez scenografię, na grafice użytkowej kończąc. Dyrektor kreatywny w agencji reklamowej „Koktajl”.

Magda Pińczyńska - siedziska - tektura + filc