ABBBartyściwystawywarsztatyo nasforumbibliotekakontaktenglish

  

Katarzyna Pyka
Studia  w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie, ukończone
z wyróżnieniem,  2000. Dyplom z grafiki artystycznej oraz aneks z rysunku. Studia podyplomowe
na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 2000 – 2003. Obecnie pracownik dydaktyczny tej uczelni, Katedra Interdyscyplinarnej Kreacji Artystycznej w Instytucie  Sztuki. Doktorat z dziedziny sztuk plastycznych, 2006. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2007.