ABBBartyściwystawywarsztatyo nasforumbibliotekakontaktenglish

  

Beata Mak - Sobota
Dyplom na Wydziale Ceramiki i Szkła PWSSP, obecnie Akademii Sztuk Pięknych, we Wrocławiu 1994. Od 1994 r. pracownik dydaktyczny tej uczelni, od 2000 r. adiunkt w Pracowni Projektowania Szkła.