ABBBartyściwystawywarsztatyo nasforumbibliotekakontaktenglish

  

Mariusz Łabiński
Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Ceramiki i Szkła PWSSP, obecnie Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, 1993. Od 1994 roku pracownik dydaktyczny tej uczelni. Ukończone studia doktoranckie na ASP we Wrocławiu, 2003.